Орлов Василь Миколайович

д.е.н., професор, завідуючий кафедри. 

foto eptaku orlov

Дата та місце народження: 15 серпня 1946 р м. Одеса

Вищий навчальний заклад: 1969 ОЕІЗ ім. А.С. Попова, інженер електрозв’язку

Вчена ступінь:доктор економічних наук, 2002 спеціальність 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку

Вчене звання: професор, 2004 г.

Коло наукових інтересів: Проблеми економіки, вдосконалення механізму управління, в т.ч. сфери зв’язку та інформації

Хобі: Великий теніс, фортепіано, гітара

Кількість захищених аспірантів і докторантів: 7 аспірантів

 

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): близько 240 наукових робіт

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 67 публікацій

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Банківська справа, економіка і фінанси підприємства, менеджмент персоналу, якість, маркетинг, ефективність розвитку підприємств

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.:

Голови спецради в ОНАЗ ім. А.С. Попова (Одеса)

У 2006 р Указом міністра транспорту і зв’язку України №560 нагороджений нагрудним знаком «Почесний зв’язківець України»

У 2011 р нагороджений почесною грамотою міністерства транспорту і зв’язку України «за сумлінну працю, високий професіоналізм, Значний особистий Внесок у розвиток Галузі зв’язку и з нагоді 20ї річниці незалежності України»

У 2015 нагороджений почесною грамотою Одеської обласної ради за особистий внесок в розвиток «освітньої Галузі, професійну и наукову підготовку Студентської молоді, високий професіоналізм та з нагоді 95-річча Одеської национальной академии зв’язку ім. О. С. Попова »

Матеріали про Орлова В.М. опубліковані в:

– Бібліографічному віданні «Наукова еліта Одещини», частина I, – Одеса: ПУБІ «Європа-центр” 2005 Г.-с. 206;

– Науковці України – еліта держави Том III. – К .: Видавництво ЛОГОС УКРАЇНА, 2014. – С. 362

Міжнародна діяльність, стажування тощо: Участь в міжнародних науково-практичних конференціях

Князєва Олена Альбертівна

д.е.н., професор кафедри

Дата та місце народження: 10 квітня 1972 р.

Вищий навчальний заклад: 1994 УДАЗ ім. А.С. Попова, економіка і управління в зв’язку

Вчена ступінь: доктор економічних наук, 2009 спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

Вчене звання: професор, 2011 р.

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): близько 200 наукових робіт

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 30 публікацій

Кількість захищених аспірантів і докторантів: 3 аспіранта

Коло наукових інтересів: Сталий розвиток підприємств, в т.ч. сфери зв’язку та інформатизації

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Банківська справа, економіка підприємства, менеджмент персоналу, якість, маркетинг, інноваційні проекти

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.:

Заступник голови спецради в ОНАЗ ім. А.С. Попова (Одеса)

Член спецради в ГУТ (Київ)

У 2010 р. нагороджена почесною грамотою Міністерства транспорту та зв’язку України «За Внесок у розвиток Галузі зв’язку».

Матеріали про Князеву Е.А. опубліковані в:

– Бібліографічному віданні «Наукова еліта Одещини», 2006 р .;

– Енциклопедії «Хто є хто в Одеському регіоні», 2008 р .;

– Енциклопедії Сучасної України (видання НАН України), т. 13, 2014 р.

Міжнародна діяльність, стажування тощо: Участь в міжнародних науково-практичних конференціях

Хобі: Музична освіта по класу фортепіано

Захарченко Лоліта Анатоліївна

доц., к.е.н., директор ННУ Е та М

foto zaharchenkoДата та місце народження: 01 апреля 1965 г.

Вищий навчальний заклад: 1997, УДАЗ ім. А.С. Попова, економіка і управління в зв’язку

Вчена ступінь: кандидат економічних наук, 2002 спеціальність 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку

Вчене звання: професор, 2014 г.

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): близько 150 наукових робіт

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): близько 25 публікацій

Кількість захищених аспірантів і докторантів: 3 аспіранта

Коло наукових інтересів: Формування ефективних господарських рішень та інвестиційних стратегій підприємств з урахуванням фінансових ризиків, пошук вирішення проблем вдосконалення організаційно-економічного механізму корпоративного управління в сфері зв’язку та інформатизації
Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Управління витратами, інформаційний контролінг, економічна діагностика підприємства, фінансові послуги на основі інформаційних технологій, стратегія розвитку та потенціал підприємства

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.:

Член спецради в ОНАЗ ім. А.С. Попова (Одеса)

Почесною грамотою Міністерства транспорту та зв’язку України (2009), Медаллю ОНАЗ ім. А.С. Попова «ALMA» (2010), Почесною грамотою Кабінету міністрів України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2010), Почесною грамотою одеської держадміністрації (2015).

 

Матеріали про Захарченко Л.А опубліковані в:

– Бібліографічному виданні «Наукова еліта Одещини»;

– Золоті сторінки ОНАЗ ім. А.С. Попова.

Міжнародна діяльність, стажування тощо: Участь в міжнародних науково-практичних конференціях.

Участь в міжнародних семінарах: сертифікати Бюро розвитку електрозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку «Regional Workshop on Aligning Human Resources» (2006), «Тарифна політика та межсетевое взаємодія операторів телекомунікацій» (2008, 2009, 2010,), «Ціни і тарифоутворення в електрозв’язку / ІКТ »(2012), Регіональний форум з питань організаційного та технічного розвитку електрозв’язку / ІКТ в країнах СНД (2015),« Сучасний корпоративний менеджмент »(2010); сертифікат Агентства США з міжнародного розвитку USAID TIBA «Розвиток ринку для малого і середнього підприємництва (МСП)» (2008).

Хобі: Плавання, вокал, бальні танці

Голубєв Альберт Костянтинович

к.т.н., доцент кафедри

foto golubevДата та місце народження: 07 червень 1935 г.

Вищий навчальний заклад: 1958 Військова інженерна радіотехнічна академія, м Харків, радіотехніка

Вчена ступінь: Кандидат технічних наук, спеціальність – технічна кібернетика

Вчене звання: професор, 2002 р.

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): близько 140 наукових робіт (3 монографії)

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 30 публікацій (6 підручників, понад 20 навчальних посібників)

Кількість захищених аспірантів і докторантів: 2 аспіранта і 1 здобувач

Коло наукових інтересів: Економіка та управління галуззю інфокомунікацій; економіка та управління підприємствами інфокомунікацій; маркетинг

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами:

Ринок послуг зв’язку, інформаційно-комунікаційних послуг. Економічна діяльність підприємств.

Інноваційна діяльність підприємств.

Управління підприємством (менеджмент).

Ефективність діяльності підприємства.

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.:

Лауреат першої премії Державного комітету з народної освіти за 1991 рік.

Дипломант конкурсу (перше місце) Державного комітету з народної освіти «Нові технології навчання», м Ленінград, 1990 рік.

Нагороджений орденом СРСР, багатьма медалями СРСР і України.

Міжнародна діяльність, стажування тощо:

Участь в міжнародних науково-практичних конференціях.

Стажування в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012 рік.

Інше: Учасник бойових дій

Отливанська Галина Артурівна

к.е.н., доцент.

foto eptaku otlivanskayaДата та місце народження: 25.08.1975 м. Одеса

Вищий навчальний заклад: 1997 р. Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Вчена ступінь: к.е.н., 2003 р. 08.06.01.– економіка, організація і управління підприємствами

Вчене звання: Доцент по кафедрі економіки підприємства та корпоративного управління, 2005 р.

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): Більш ніж 50 наукових праць

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): Більш ніж 10 навчально-методичних праць, у тому числі 5 навчальних посібників.

Коло наукових інтересів: Наукові інтереси: інвестиційна діяльність підприємств, фінансовий менеджмент, бюджетування

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Сучасні методи і моделі фінансового планування та бюджетування на підприємстві; інвестиційна діяльність, фінансовий менеджмент, оновлення виробничих фондів, фінансово-економічний аналіз тощо

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.: Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К. 41.816.03. 2015 р. Почесна грамота  від Одеської міської ради.

Новицька Світлана Сергіївна

к.е.н., доцент кафедри, секретар кафедри.

foto novickayaДата народження: 6 квітня 1983 г.

Вищий навчальний заклад: 2006, ОНАЗ ім. А.С. Попова, економіка підприємства

Вчена ступінь: кандидат економічних наук, 2009 спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

Вчене звання: доцент, 2011 г.

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): близько 100 наукових робіт

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 10 публікацій

Кількість захищених аспірантів і докторантів: Економічна стійкість підприємства зв’язку, економічно безпечний розвиток підприємств, в.т.ч. сфери зв’язку та інформатизації

Коло наукових інтересів: Економічна стійкість підприємства зв’язку, економічно безпечний розвиток підприємств, в.т.ч. сфери зв’язку та інформатизації

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Економіка підприємства, менеджмент персоналу, впровадження інноваційних проектів, розробка стратегії розвитку підприємства, економічна стійкість, економічна безпека підприємства, фінансова санація підприємства

Міжнародна діяльність, стажування тощо: Участь в міжнародних науково-практичних конференціях

Хобі: Музична освіта по класу гітари

Терешко Юлія Володимирівна

к.е.н. доцент.

foto eptaku tereshko

Дата та місце народження: 05.10.1974  м.Одеса

Вищий навчальний заклад: 1999 рр. Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Інститут Економіки та Менеджменту, спеціальність «Економіка підприємства»,  кваліфікація «економіст» – диплом СК №11044198

Вчена ступінь: 2008 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 08.00.04 –  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем управління підприємством поштового зв’язку».

Вчене звання: 2011 рр. – рішенням ВАК України присвоєно звання доцента . Атестат 12 ДЦ № 025898 від 01.07.2011р.

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): Автор понад 60 наукових праць

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): Автор понад 15 підручників та посібників

Коло наукових інтересів:  Впровадження ІТ-технологій у діяльність підприємств сфери  зв’язку та інших галузей економіки. Оцінка економічної ефективності новітніх інформаційних систем управління на підприємствах. Розвиток страхової справи в Україні. Підвищення ефективності діяльності банківських установ. Удосконалення соціально-трудових відносин та підвищення продуктивності праці.

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Впровадження ІТ-технологій у діяльність підприємств сфери  зв’язку та інших галузей економіки . Оцінка економічної ефективності новітніх інформаційних систем управління на підприємствах. Розвиток страхової справи в Україні. Підвищення ефективності діяльності банківських установ. Удосконалення соціально-трудових відносин та підвищення продуктивності праці.

Хобі: Спорт, туризм.

Петрашевська Ангеліна Дмитрівна

к.е.н., доцент.

foto eptaku petrashevskayaДата та місце народження: 20 березня 1954р. м.Одеса

Вищий навчальний заклад: 1977 ОЕІЗ (Одеський електротехнічний інститут зв’язку) ім.О.С.Попова багатоканальний електрозв’язок

Вчена ступінь: кандидат економічних наук, 2006, спеціальність 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку

Вчене звання: доцент, 2007 р.

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): близько 150 наукових робіт

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 45 публікацій

Коло наукових інтересів: Інноваційна, інвестиційна, фінансова діяльність підприємств, в.т.ч. сфери зв’язку та інформатизації

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Банківська справа, економіка підприємства, менеджмент персоналу, якість, маркетинг, інноваційні проекти, фінанси

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.: Матеріали про Петрашевський А.Д. опубліковані в бібліографічному виданні «Золоті сторінки випускників, Т.1 2005 р.

Міжнародна діяльність, стажування тощо: Участь в міжнародних науково-практичних конференціях

Хобі: Подорожі, риболовля, садівництво

Толкачова Галина Вікторівна

д.е.н., доцент

kaf eptaku foto tolkacheva

Дата та місце народження: 04 червня 1979 року Одеська область Саратьский район с. Надежда

Вищий навчальний заклад: 2000 р. УГАС ім..О.С. Попова, “Економіка підприємства”.

Вчена ступінь: к.е.н., 2004 р., Економіка підприємства.

Вчене звання: доцент, 23 грудня 2008 р.

Коло наукових інтересів: економіка підприємства галузі зв’язку, пошук розв’язування проблем організаційно-економічних засад корпоративного управління

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): близько 70 наукових робіт

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 10 публікацій

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Економіка підприємства  галузі зв’язку, корпоративне управління, фінансовий менеджмент.

Грицуленко Світлана Іванівна

к.е.н. доцент.

foto ep ta ku griculenco

 

Дата та місце народження: 07.01.1963 года рождения, г. Арциз, Одесской области

Вищий навчальний заклад: Одеська національна академія зв’язку ім. А.С. Попова, в 2004 році за спеціальністю економіка підприємства

Вчена ступінь: Кандидат економічних наук в 2008 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання: Доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління в 2011 році

Коло наукових інтересів: Матеріальні ресурси в інноваційній моделі розвитку господарської системи

Хобі: Основною сферою інтересів є наукова і художня література

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): 48 наукових робіт, в т.ч .: 2 монографії, 12 статей у спеціальних наукових українських і міжнародних виданнях, 34 публікації в матеріалах і тезах українських та міжнарідних наукових конференцій

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): 7 методичних робіт, в т.ч .: 2 конспекти лекцій, 3 навчальних посібники, 2 навчально-методичних посібників для практичних занять

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Інноваційний розвиток господарюючих суб’єктів (в т.ч. підприємств зв’язку) на основі формування, реалізації та використання ресурсів інтелектуального потенціалу з диференціацією за наступними напрямками: інтелектуальна творча діяльність; наукова і науково-технічна діяльність; інноваційна діяльність; патентно-ліцензійна діяльність; ізобретальская і раціоналізаторська діяльність; інфокомунікаційних забезпечення інноваційних процесів.

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.: Член спеціалізованої вченої ради  41.816.03 в ОНАС ім. А.С. Попова по захисту кандидатських дисертацій. Отмечена грамотами адміністрації ОНАС ім. А.С. Попова за активну участь у громадському та науковому житті

Міжнародна діяльність, стажування тощо: Публікація наукових статей в міжнародних наукових виданнях; участь в міжнародних наукових, науково-практичних конференціях; підготовка студентів до участі в міжнародних науково-практичних конференціях; видання навчально-методичної літератури для іноземних студентів; підготовка магістрів для інших країн

Яцкевич Інна Володимирівна

к.е.н., доцент.

foto ep ta ku yaskevichДата та місце народження: 11.04.1980 м. Одеса

Вищий навчальний заклад: 2003р., ОНАС ім. О.С. Попова, Спеціальність : економіст

Вчена ступінь: К.е.н., 2008 р. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності)

Вчене звання: Доцент, 2011 р.

Коло наукових інтересів: Коло наукових інтересів – економічні проблеми підприємств у сфері зв’язку та інформатизації, проблеми місцевих фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку регіонів, організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства, розвиток та державне регулювання сфери  зв’язку та інформатизації

Хобі: Великий теніс, фортепіано, гітара

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): Автор 7 монографії (6 в співавт.); 100 наукових статей; 80 тез доповідей.

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): Автор  6 навчальних посібника; із них з грифом МОН – 5 та 11 навчально-методичних робіт

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Тенденції, проблеми, перспективи та управління підприємствами у сфері зв’язку та інформатизації, соціально-економічний розвиток сфери звʼязку та інформатизації, організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства, розвиток та державне регулювання сфери  зв’язку та інформатизації

Міжнародна діяльність, стажування тощо: Пройшла тренінг в рамках проекту «Кращі європейські стандарти та практики у роботі місцевих органів влади» (Академія публічної Адміністрації при Президентові Республіки Молдова)

Жаданова Юлія Олексіївна

к.е.н., доцент кафедри.

foto ep ta ku jadanovaДата та місце народження: 24.05.1978 м. Херсон

Вищий навчальний заклад: 2000 р. Українська Державна Академія зв’язку ім. О. С. Попова економіка підприємства

Вчена ступінь: Кандидат наук 2009 р.

Вчене звання: Доцент, 2015 р.

Коло наукових інтересів: Банковська система, стратегія розвитку підприємства зв’язку

Хобі: Хоровий спів

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): більш 100 наукових робіт

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 10 публікацій

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Банковська система управління. Аналіз ефективності використання зворотних засобів

Вуйцик Людмила Миколаївна

викладач кафедри.

foto ep ta ku VuicicДата та місце народження: 23 вересня 1950 р. м. Одеса

Вищий навчальний заклад: 1980 р.Одеський електротехнічний інститут зв’язку, інженер електрозв’язку ім.. О.С. Попова

Коло наукових інтересів: Економіка підприємств, банківська справа

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Економіка підприємств, банківська справа

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 10 публікацій

Гапанович Ярослав Валерійович

 

викладач

foto ep ta ku GapanovichДата та місце народження: 08 квітня 1964 р.

Вищий навчальний заклад: 1986, Харківське ВВАУРЕ ім. Ленінського комсомолу України, інженер з експлуатації засобів радіозв’язку, з відзнакою; 2013, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 8.150107 Публічне адміністрування (регіональний розвиток), з відзнакою

Вчена ступінь: Кандидат наук з державного управління, 2015, спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управління

Вчене звання: професор, 2004 г.

Коло наукових інтересів: Регуляторні механізми розвитку сфери зв’язку та інформатизації і суб’єктів її ринків

Хобі: Спорт – теніс.  Музична освіта з класу фортепіано

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): Близько 30 наукових робіт

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): Є співавтором 1 навчального посібника, а також розробником програми та дистанційного курсу навчання «Е-learning». Автор «Методики оцінки якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету»

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Економіка підприємства; нормативно-правове забезпечення операторської діяльності; менеджмент; якість надання телекомунікаційних послуг; маркетинг; інноваційні проекти

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.:

У 2006 році нагороджений Міністром Оборони медаллю «За сумлінну службу 1 ступеня».

З 2007 по 2010рр., з 2010 по 2015рр. працював у Державній інспекції зв’язку України (ДІЗ) та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

У 2008-2010 рр. – отримав подяки Начальника ДІЗ, у
2010 році нагороджений Головою НКРЗ грамотою «За сумлінну працю».

Член президії громадської спілки «Інфокомунікаційна ліга України»

Міжнародна діяльність, стажування тощо: 2015-2016рр. – є експертом та учасником міжнарод-ного Швейцарсько-українського проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та громадянської участі» (регіони: Київська, Одеська області)

Кравченко Ніна Іванівна

викладач, завідуюча лабораторією кафедри.

foto ep ta kuKravchencoДата та місце народження: 01.01.1951

Вищий навчальний заклад: Одеський національний економічний університет 1991 року, економіст, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 1998 Бухоблік і аудит

Коло наукових інтересів: Бухгалтерський учет и аудит

Хобі: Туризм

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): більш 20

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): більше 5

Моісеєва Тетяна Іванівна

викладач кафедри..

foto MoiseevaДата та місце народження: 22,04,1947 М. Петропавловськ Хабаровського краю

Вищий навчальний заклад: 1974 р. Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім.. ОС. Попова багатоканальний електрозв’язок

Коло наукових інтересів: Економіка, страхування, психологія, питання по профільним дисциплінам

Хобі: Відвідую концертні зали Філармонії та вивчаю англійську мову

 

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези): 2

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники): 4

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами: Економіка, страхування, реклама, трудові ресурси

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.: Дві грамоти від адміністрації (до дня народження)

Міжнародна діяльність, стажування тощо: Стажування на Укрпоште ОДО УННС

Яцкевич Інна Володимирівна

к.е.н.,

foto ep ta ku Kuznecova

Дата та місце народження:

Вищий навчальний заклад:

Вчена ступінь:

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:

Хобі:

Кількість захищених аспірантів і докторантів:

 

Кількість опублікованих наукових робіт (монографії, статті, тези):

Кількість опублікованих методичних робіт (підручники, посібники):

Наукові напрямки для керівництва бакалаврами, магістрами, аспірантами:

Участь в роботі спецради по захисту дисертацій, роботі комісій, інформація про співробітника в енциклопедіях, наявність грамот міністерств і адміністрацій, пр.:

 

Міжнародна діяльність, стажування тощо: