Науково-дослідна робота кафедри ведеться за держбюджетною тематикою: «Системна адаптація до фізичних і розумових навантажень на окремих етапах онтогенезу людини».

Головний виконавець – кафедра біології й основ здоров’я ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

Співвиконаіець – кафедра фізичного виховання ОНАЗ ім. О.С. Попова

Інформація про виконувачів теми від співробітників:

  1. Самокиш Іван Іванович – зав. кафедри, к. пед. н. (особистий внесок полягає в аналізі літературних джерел; проведенні досліджень у напрямі оцінювання рівня функціональних можливостей серцево-судинної та центрально-нервової систем, фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентської молоді; аналізі отриманих результатів та їх узагальненні; написанні статей та тез);
  2. Станкевич Едуард Павлович – доцент (особистий внесок полягає в отриманні показників педагогічного дослідження та в їх інтерпретації);
  3. Діскаленко Сергій Іванович – ст. викладач (особистий внесок полягає в отриманні показників педагогічного дослідження та в їх інтерпретації);
  4. Трофименко Ігор Георгійович – викладач (особистий вклад полягає в отриманні показників біологічного дослідження та в їх інтерпретації);
  5. Шандіцева Поліна Михайлівна – викладач (особистий вклад полягає в отриманні показників біологічного дослідження та в їх інтерпретації).

Основними напрямками діяльності науково-дослідної роботи є педагогічне та медико-біологічне обстеження студентів; розробка інноваційних технологій для підвищення ефективності навчання з дисциплін: «фізичне виховання», «спортивне виховання», «фізична реабілітація»; обстеження студентів-спортсменів, членів збірних команд Академії з метою оптимізації навчально-тренувального процесу.

Під час наукових досліджень застосовується широкий комплекс методів оцінки функціонального стану, адаптаційних можливостей та працездатності людини.

Провідне місце займають дослідження центральної нервової системи, серцево-судинної системи, фізичної працездатності та фізичної підготовленості.

Для психофізіологічної діагностики студентської молоді застосовуються методики хронорефлексометріі та омегаметрії. Оцінювання функціональних можливостей центральної нервової системи здійснюється за допомогою сучасних приладів.

Серцево-судинна система розглядається як індикатор адаптаційних реакцій цілісного організму. В основі методів її дослідження лежить оцінка рівня напруги регуляторних механізмів. Реєструються електрокардіограма, варіабельність серцевого ритму, артеріальний тиск.

Вивчення динаміки біологічних процесів організму студентів, що виникають на різних етапах тестових впливів (до, під час та після фізичного навантаження) дозволяє охарактеризувати функціональні резерви, швидкість і адекватність їх мобілізації. Визначення функціональних резервів здійснюється за методикою, яка була запропонована відомим науковцем у напрямі оцінювання резервних можливостей організму людини Дмитром Миколайовичем Давиденко. Відповідна модифікована методика впроваджена на кафедрі фізичного виховання та відповідає останнім вимогам у напрямі інформативності, точності та швидкості отримання даних і безпечності для студентів.

littlee_2156748

Зліва на право: новий пристрій вимірювання біоелектричної активності головного мозку ( розрбник – Босенко А.І.); аналогічний пристрій застарілої модифікації

clip_image002
Зліва на право:
новий пристрій вимірювання простої зорово-рухової реакції «Блискавка» ( розробники: Босенко А.І., Шумейко К.П.); аналогічний пристрій застарілої модифікації
3456447787
Протокол дослідження загального функціонального стану мозку

 

little_467987546
Велоергометричний комплекс оцінювання функціональних можливостей організму студентів.