Ящук Наукова робота lazy placeholder

Кафедра проводить важливі науково-дослідні роботи в галузі поштового зв’язку. Для підвищення ефективності науково-дослідних робіт, які проводяться кафедрою, наказом Міністра зв’язку №105 від 28.07.95 р. в академії створено науково-дослідний центр автоматизації обробки пошти ”Індекс“, який очолює Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії інформатизації та академії зв’язку України, доктор технічних наук, професор Ящук Леонід Омелянович

За час свого існування колектив науковців НДЦ “Індекс” виконав важливі для пошти України наукові розробки із значним економічним ефектом.

Результати НДР широко впроваджені у виробництво в УДППЗ «Укрпошта», використовуються в навчальному процесі академії, факультету підвищення кваліфікації спеціалістів поштового зв’язку, підготовці аспірантів.

Серед основних виконаних і впроваджених за роки науково-дослідних робіт слід відмітити::

 1. Розробку та впровадження національної індексації поштового зв’язку України.
 2. Оптимізацію схем магістральних, обласних і районних перевезень пошти з використанням для перевезень пошти виключно відомчого автомобільного транспорту.
 3. Оптимізацію мережі об’єктів поштового зв’язку.
 4. Синхронізацію технологічних процесів поштового зв’язку, об’єднання оброблення і перевезення пошти в єдиний технологічний процес проходження поштових відправлень в Україні.
 5. Мінімізацію нормативних строків пересилання пошти і доставляння загальнодержавних періодичних видань.
 6. Створення передумов адаптації схеми магістральних перевезень пошти до надзвичайних ситуацій і до змін обсягів поштових потоків.
 7. Розробку математичних моделей функціонування мереж поштового зв’язку.
 8. Мінімізацію кількості технологічних операцій в системах автоматизованого оброблення пошти.
 9. Розробку Концепцій розвитку мережі поштового зв’язку України.
 10. Розробку нової редакції ДСТУ 2623 «Зв’язок поштовий. Терміни та визначення».
 11. Розроблення принципу кодування доставних дільниць з використанням п’ятизначної системи поштової індексації населених пунктів України, створення Довідника.
 12. Розробку стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом «Мережі та системи поштового зв’язку».