Кафедра організаційно входить до складу ННІ радіо, телебачення та інформаційної безпеки.

У 1960 р. в Одеському електротехнічному інституті зв’язку (ОЕІЗ) було створено кафедру вимірювань у техніці зв’язку, і її першим завідувачем став доцент Пишкин І.П., ректор ОЕІЗ . Надалі в різні роки кафедрою керували: Шерепа В.Ф.; Іваніцький А.М.; Козаченко М.Т.; Куріцин Е.М.; Байдан І.О.

З появою у 70-х роках молодих доцентів Гаврилюка М.С., Серебріна В.Л., Козаченка М.Т. активізувалася робота по методичному забезпеченню дисциплін – «Вимірювання у техніці зв’язку», «Спеціальні вимірювання», «Основи наукових досліджень». Паралельно йшло становлення не лише педагогічного, але й наукового потенціалу кафедри. У різний час на кафедрі виконувалося науково-дослідні роботи, основним напрямком яких було удосконалення засобів вимірювальної техніки. Дослідження виконувалися за замовленням провідних науково-дослідних інститутів СРСР – Ленінградського науково-дослідного інституту радіоприйому і електроакустики, Київського науково-дослідного інституту зв’язку, Одеського відділення ЦНДІЗ, заводу «Арсенал» та інших. Основні з них – «Дослідження і розробка функціональних вузлів вимірника нелінійних спотворень»; «Дослідження методів і розробка апаратури кодування і декодування сигналів систем запису і відтворення звуку». «Дослідження методів і розробка апаратури завадостійкого кодування-декодування сигналів при високоякісному оптичному звукозаписі» тощо. У різний час науковими розробками керували Пишкин І.П., Чеботарев А.В., Шерепа В.Ф., Серебрін В.Л., Ланько А.Л., Некрасов В.С., Никітенко Л.Т., Іваніцький А.М.

У 2002 р. кафедру було реорганізовано у сумісну з Одеською державною академією технічного регулювання і якістю (ОДАТРЯ) і перейменовано в кафедру метрології, стандартизації і сертифікації, завідуючим якої був призначений доцент Гонтаренко Г.М. Потім кафедру очолював к.т.н., проф. Козаченко М.Т., випускник 1969 р. Одеського електротехнічного інституту зв’язку за фахом радіозв’язок і радіомовлення.

З жовтня 2004 р. і до тепер кафедрою керує професор, доктор технічних наук, академік Міжнародної Академії Стандартизації, Інженерної Академії України, заслужений працівник сфери послуг України, член Правління Асоціації «Укрінтерстандарт» Коломієць Леонід Володимирович, його заступник – професор Козаченко Михайло Терентійович.

Склад кафедри на 2015-2016 р.:

Зліва на право: д.т.н., професор Коломієць Леонід Володимирович, к.т.н., професор Козаченко Михайло Терентійович, к.т.н., доцент Ткаченко Віктор Георгійович, к.т.н., доцент Селіванов Петро Петрович, к.т.н., доцент Трінтіна Наталя Альбертівна, к.т.н., доцент Лещенко Олег Іванович (сумісник), к.т.н., Солодка Валентина Іванівна, ст. викладач Козаченко Людмила Олександрівна(сумісник), ст. викладач Чорний Юрій Павлович, викладач Оляш Галина Іванівна (сумісник), зав. лабораторією Жмурко Юрій Володимирович (по сумісництву викладач), ст. лаборант Чабановська Валентина Володимирівна (по сумісництву викладач).

На кафедрі читаються дисципліни:

 1. «Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю» (провідний викладач – професор М.Т. Козаченко, лектори – доцент Селіванов П.П., ст.викладач Козаченко Л.О.).
 2. «Радіовимірювання» – (провідний викладач – доцент Селіванов П.П.)
 3. «Радіовимірювальні прилади і системи» (провідний викладач – професор Козаченко М.Т. )
 4. «Вимірювання в системах зв’язку» (провідний викладач – професор М.Т. Козаченко, лектор: доцент Селіванов П.П.).
 5. «Операційні системи» (провідний викладач – ст.викладач Чорний Ю.П.).
 6. «Програмне забезпечення інформаційних та сервісних служб зв’язку» (провідний викладач – ст.викладач Чорний Ю.П.).
 7. «Програмування систем IP-телефонії» (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).
 8. «Системне та прикладне програмне забезпечення в телекомунікаціях» (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).
 9. «Системне та прикладне програмне забезпечення у телемедицині» (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).
 10. «Системи передачі медичної телеметрії» (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).
 11. «Програмування Інтернет» (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).
 12. «Сенсорні мережі у телемедицині» (провідний викладач – ст.викладач Чорний Ю.П.).
 13. «Цифрова обробка сигналів медичної телеметрії» (провідний викладач – доцент Трінтіна Н.А.).

Викладачі кафедри регулярно удосконалюють навчально-методичну документацію учбових дисциплін. Це учбові програми, відповідні кредитово-модульній системі організації учбового процесу, методичне керівництво для виконання лабораторних робіт, методична допомога для практичних робіт і індивідуальних завдань.