Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни для студентів напряму радіотехніка учбово-наукового інституту радіо, телебачення та електроніки, факультетів заочного та дистанційного навчання