Кафедра «Електротехніки, електроживлення та митного контролю» входить до складу навчально-наукового інституту «Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики» ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Кафедра формує базові знання з питань:

– розуміння принципів та методів аналізу та синтезу електричних кіл та сигналів;

– застосування засобів автоматизації у виробничих процесах;

– практичних навиків для експлуатації джерел електроживлення систем зв’язку та систем електропостачання;

– енергозбереження, використання енергозберігаючих технологій й економного використання енергії в промисловості;

– фізичних процесів, які відбуваються в навколишньому середовищі, методів вимірювання метеопараметрів навколишнього середовища;

– структури природного середовища, екологічних факторів та їх впливу на життєдіяльність організмів, екосистем, основних законів і постулатів екології;

– методів виявлення та вимірювання радіоактивних випромінювань;

– оптимального вирішення завдань організації митного контролю товарів і транспортних засобів на будь-якому рівні ієрархії управління митних органів України;

– цивільного захисту, практичного використання системного виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, визначення чинників, причин і параметрів, що сприяють їх виникненню;

– здобуття навичок у самостійному вивченні технічної, правової та спеціальної літератури.

На кафедрі студенти отримують професійну підготовку, що забезпечує необхідні знання та вміння для роботи практично у всіх галузях виробничої діяльності.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри здатне забезпечити високоефективну підготовку студентів згідно спеціалізаціям та відповідає усім ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Головним завданням кафедри є організація та здійснення навчально-методичної і наукової роботи за профілем кафедри, виховної роботи серед студентів, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Контактна інформація:

 

телефони:

Зав. кафедри (кабінет № 10а): (048) 705-03-95

Викладацька 1 (кабінет № 8): (048) 705-03-86

Викладацька 2 (кабінет № 9): (048) 705-04-35

e-mailkafedra.тес@onat.edu.ua

адреса: вул. Манєжна 42 , м Одеса, 65029
гуртожиток № 1, ОНАЗ ім. О.С. Попова